AMNET s.r.o.
Trnavská cesta 67, Bratislava
Siladická 11, Zálesie
Tel.:+421 2 321 990 88